Menu

Deelname aan de lessen is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de deelnemer volgt geen restitutie van het lesgeld. In het geval van een langdurige afwezigheid vanwege een ernstige en/of hardnekkige blessure is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau. Hiervoor dient u vooraf en uitsluitend met de Tennisschool Jetse Jongsma overleg te plegen.

We hanteren doorlopende inschrijving. Dat betekent, dat de deelnemer zelf moet aangeven als hij/zij wil stoppen. Voor aanvang van de nieuwe cyclus moet de afmelding bij ons binnen zijn.

Algehele afgelastingen bij slechte weersomstandigheden en/of onbespeelbare banen: – Eerste uitval les in de voorjaars- en zomercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed. – Tweede uitval les in beide cycli is voor rekening van de tennisschool, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor krijg je dat lesuur gecrediteerd wordt op de factuur. – Onder slechte weersomstandigheden valt ook uitval door extreme hitte. Bij een temperatuur van 26°C (voor de jeugd) of hoger gecombineerd met een luchtvochtigheid van 80% of hoger is er sprake van uitval. Alles is echter ter beoordeling van de trainer. Maatgevend hierin is de meting zoals aangegeven op “http://www.weerplaza.nl/actueel/hitte-index/”.

Bij ziekte en/of verhindering van de trainer wordt voor een vervanger gezorgd.

Leeftijd van 18 jaar is de daadwerkelijke leeftijd van 18 jaar bij aanvang van de cyclus.

Facturering van het lesgeld wordt na de eerste training gedaan (week 14). Er worden in eerste instantie 8 trainingen in rekening gebracht. Aan het einde van de voorjaarscyclus wordt per groep bekeken hoeveel trainingen er daadwerkelijk gegeven zijn. Hierna volgt de eindrekening.

Met vriendelijke groeten, Tennisschool Jetse Jongsma training@tennisjj.nl